Ostatnie wpisy

Praca dla młodych

W dzisiejszych czasach, przy łatwym dostępie do edukacji dla każdego, rośnie wymaganie pracodawców wobec potencjalnych pracowników. Z drugiej zaś strony, osoby poszukujące pracy po studiach, lub innych szkołach nie chcą łapać się przypadkowych prac, ale poszukują czegoś poważnego i na dłużej.
Przy takiej sytuacji na rynku młode osoby poszukujące pracy starają się zbudować sobie jak najbogatsze cv, by otrzymać lepszą posadę. Zapisują się na studia podyplomowe, dodatkowe kursy oraz szkolenia. Standardem więc staje się posiadanie co najmniej dwóch dyplomów i certyfikatu z języka. Sytuacja ta w najbliższym czasie się nie zmieni, gdyż nastał kryzys. Pracodawcy ograniczają liczbę etatów jak się da, więc potencjalni pracownicy muszą coraz usilniej starać się o miejsce pracy.