Ostatnie wpisy

Języki kluczem do sukcesu

Stale, z roku na rok obserwujemy jak bardzo niezbędna jest znajomość języków obcych w dzisiejszym świecie. Bez umiejętności operowania co najmniej angielskim i/lub drugim językiem obcym ciężko jest odnaleźć się we współczesnych czasach. W językach obcych wydawanych jest wiele artykułów naukowych (których treść należy opanować będąc na studiach), publikowanych jest wiele książek potrzebnych do pracy itp.
Z powodu rosnącej roli języków obcych powstaje wiele szkół (zarówno tych podstawowych jak i wyższych), które oferują naukę w klasach z wykładowym językiem obcym. Jest to szansa na intensywną naukę i opanowanie języka w ramach zajęć obowiązkowych. Naprzeciw potrzebom wychodzą także pracodawcy. W ramach szkoleń dodatkowych organizują kursy językowe, lub też przeznaczają premię dla swoich pracowników, z przeznaczeniem na szkolenia językowe. Jest to dobre rozwiązanie zarówno dla pracodawcy (który podnosi kwalifikacje swoich pracowników), jak i dla pracowników (którzy w ramach swojej pracy mają szansę na samorozwój).